Διαδικασία Σύνδεσης στο Webmail

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα με την σειρά που αναφέρονται:

  1. Πεδίο  «Όνομα Χρήστη» . Εδώ Εισάγετε το Username που υπάρχει  στο έντυπο  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» που έχετε παραλάβει από την Γραμματεία του τμήματος σας .
  2. Πεδίο  «Κωδικός Πρόσβασης». Εδώ Εισάγετε το Password που υπάρχει  στο έντυπο  «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΤΗ» που έχετε παραλάβει από την Γραμματεία του τμήματος σας .
  3. Πεδίο «Εξυπηρετητής». Επιλέγετε το τμήμα σας πατώντας στο βέλος δεξιά του πεδίου «Εξυπηρετητής»  (όπως δείχνει το πράσινο βελάκι) .
  4. Πατήστε το κουμπί «Σύνδεση».

Στην περίπτωση που ο συνδυασμός των βημάτων 1,2,3,4 είναι σωστός αποκτούμε πρόσβαση στο email μας.

Σε διαφορετική περίπτωση  επαναλαμβάνετε την διαδικασία (βήματα 1,2,3,4).

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε την διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.