Διαδικασία Σύνδεσης

Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα με την σειρά που αναφέρονται:

  1. Εισαγωγή «Όνομα Χρήστη»
  2. Εισαγωγή «Κωδικός Πρόσβασης»
  3. Πατάμε πλήκτρο «Σύνδεση».
  4. Στην περίπτωση που ο συνδυασμός των βημάτων 1,2,3 είναι σωστός αποκτούμε πρόσβαση στο email μας.
  5. Σε διαφορετική περίπτωση  επαναλαμβάνετε την διαδικασία (βήματα 1,2,3).